Donacions

Donem per acabada la campanya del bus ateu II.
De moment no s’admetran mes donacions amb aquesta finalitat.
Tots els diners rebuts han estat destinats exclusivament al desenvolupament d’aquesta campanya.

Aquests son els comtes :

DESPESES 2009 2010 2011 Total % S / Total
Cost publicitat 23.046,75 1.205,20 0 24.251,95 81,78 %
Costos judicials 4.080,00 659,44 52,08 4.791,52 16,16 %
Despeses diverses 425,69 108,19 0 533,88 1,80 %
Costos financers 52,84 23,27 3 79,11 0,26 %
Total despeses 27.605,28 1.996,10 55,08 29.656,46 100 %

INGRESSOS 2009 2010 2011 Total % S / Total
“La Caixa” i Pay Pal 28.033,97 1.531,59 0 29.565,56  
Dèficit final       90,90 0,12 %
Total actiu       29.656,46  

FINANÇAMENT DEL DÈFICIT FINAL  
Finançat per Ateus de Catalunya 32,82
Finançat per UAL 58,08
Total dèficit 90,90

 

Bus Ateo en Barcelona