Inici > Noticias / Notícies > Barberá y su peculiar concepto de “libertad de expresión” – Valencia

Barberá y su peculiar concepto de “libertad de expresión” – Valencia

27 Mayo 2009

 

Nota: La Associació Valenciana d”Ateus i Lliurepensadors (AVALL, ateusvalencians.blogspot.com) no té cap inconvenient en que estos autobusos manifesten allò que consideren més oportú. Simplement volem el mateix tracte, ni tan sols el tracte de favor que tenen estos autobusos. Només volem el respecte a la llibertat d”expressió tal i com marquen la Constitució i als Drets Humans.
Nota (castellano) : La Associació Valenciana d”Ateus i Lliurepensadors (AVALL, ateusvalencians.blogspot.com) no tiene ningún inconveniente en que estos autobuses manifiesten lo que consideren más oportuno. Simplemente queremos el mismo trato, ni siquiera el trato de favor que tienen estos autobuses. Sólo queremos el respeto a la libertad de expresión tal y como marca la Constitución y los Derechos Humanos.

 

Noticias / Notícies